UWAGA

Szanowani Państwo,

W związku z informacją, że w dniu 11 maja 2023 (czwartek) od godz. 14.00 szkoła zostanie pozbawiona dostaw wody, co wiąże się z brakiem możliwości zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych. Uczniowie kończą zajęcia po 6 godzinie lekcyjnej i nie będzie ostatnich kursów autobusu szkolnego.

Kierunek: Bądzów, Gaiki, Potoczek, Zofiówka – odjazd po 4 lekcji – 11.50; odjazd po 6 lekcji – 14.00

Kierunek; Maniów, Łagoszów Mały, Kurowice, Modła – odjazd po 5 lekcji – 12.45 i po 6 lekcji – 14.00

Kierunek: Smardzów, Jaczów – odjazd po 6 lekcji 13.40

Kierunek Kurów Mały – bez zmian

 

                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                      Mariola Tuz