niedziela - 3 grudnia 2023
Najbliższe wolne dni
niedziela - 3 grudnia 2023
Najbliższe wolne dni

UWAGA KONKURS

Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowej organizuje w dniach 13-27 maja 2022 konkurs plastyczny pod nazwą „Jerzmanowa w przyszłości”. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 6-15 lat, zamieszkujących na terenie gminy Jerzmanowa.

Prace plastyczne powinny być wykonane zgodnie z załączonym regulaminem i opisane z wykorzystaniem załączonej w regulaminie metryczki.

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie odbędzie się 4 czerwca 2022r. podczas imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka w Jerzmanowej.

Koordynatorami szkolnymi konkursu są:

Pani Iwona Kubicka w klasach I – III

Pan Wojciech Zawicki w klasach IV – VIII

Prace można składać do 27 maja 2022r. do godz. 10:00 do koordynatorów szkolnych konkursu lub w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej ul. Głogowska 19b, lub w siedzibie Filii Biblioteki w Jaczowie, ul. Główna 1

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie!

W załączeniu Regulamin konkursu:

REGULAMIN-KONKURSU-PLASTYCZNEGO