UWAGA UTRUDNIENIE W DOWOZIE UCZNIÓW – KURÓW MAŁY

Informuję, że w dniach 20-21.04.2023 oraz 24-25.04.2023 planowane jest zamknięcie drogi Jerzmanowa – Obiszów w godzinach 8:00-18:00. W tych dniach autobus szkolny do Kurowa Małego będzie jeździł tylko rano, nie będzie możliwości organizacji odwozów uczniów po zakończonych zajęciach. W związku z powyższym konieczne będzie zorganizowanie powrotu uczniów po lekcjach do Kurowa Małego we własnym zakresie.