UWAGA

Odpłatność za obiady za miesiąc styczeń 2019 r. –   60,00 zł (15 dni x 4,00 zł )

Wpłata na konto 77 86460008 0000 0600 2118 0001  do dnia 15.01.2019 r.