WARSZTATY EKOLOGICZNE

    W naszej placówce odbyły się warsztaty ekologiczne, realizowane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (https://zgzm.pl/), współfinansowane przez Fundację Recal (http://recal.pl/), prowadzone przez Centrum Edukacyjne Ekolandia.edu.(https://www.facebook.com/ekolandia.edu/) – Panią Kornelię Cypryjańską.

              Warsztaty zostały skierowane dla uczniów klas 1-3 oraz 6-8.

Każda klasa miała możliwość uczestniczenia w spotkaniu godzinnym w następujących tematykach:

-selektywna zbiórka odpadów komunalnych + recykling odpadów aluminiowych,

-odpady biodegradowalne czym są , jak je segregować,

-warsztaty zero waste – ograniczenie ilości powstających odpadów,

             Podczas warsztatów ekologicznych poruszone zostały również tematy dotyczące ograniczenia plastiku, czy też bycia świadomym konsumentem. Uczniowie mieli możliwość posłuchać ciekawej prelekcji dotyczącej tego, jak złe nawyki zmienić na ekologiczne praktyki.

             Uczestnicy zajęć przypomnieli sobie co oznacza skrót CPSZOK (Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) oraz dlaczego to miejsce jest warte uwagi dzieci i dorosłych. Opowiedzieliśmy również o tym czym jest kompostownik i dlaczego warto go założyć – jeśli ktoś ma działkę lub ogród.

              Podczas zajęć uczniowie miały okazję zagrać w ciekawe gry m.in. „eko bingo”, czy też rozwiązać ciekawe ekowyzwania. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał magnesiki od Fundacji Recal.

               Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, dopasowane były do wieku dzieci.

Dominika Szumińska