WIELKANOCNE STACJE ZADANIOWE 2023

Dnia 5.04.2023r na szkolnych korytarzach pojawiły się matematyczne stacje zadaniowe w formie kodów QR. Zabawa polegała na sczytaniu zadania przy pomocy telefonu, rozwiązaniu zadania,  którego wynik kierował do kolejnej stacji z kolejnym zadaniem. W wydarzeniu brali udział uczniowie z klas IV – VIII. To już kolejna świąteczna edycja zabawy, która ma na celu pobudzanie zainteresowania matematyką oraz trening umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno komunikacyjnej (TIK). Zabawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i z roku na rok coraz więcej dzieci bierze w niej udział. Kolejna edycja już za rok.