WIELKANOCNE STACJE ZADANIOWE 2024

W środę 27 marca, tuż przed świętami, odbyła się matematyczna zabawa korytarzowa. Były to matematyczne stacje zadaniowe związane ze świętami Wielkanocnymi. Zabawa polegała na rozwiązywaniu zadań rozmieszczonych w różnych częściach szkoły. Po rozwiązaniu zadania należało odnaleźć kolejną stację, do której kierowało rozwiązane zadanie. Uczniowie z klas IV – VII  rozwiązywali zadania zaszyfrowane w formie kodów QR. Musieli więc w tym dniu skorzystać ze swoich urządzeń multimedialnych, ponieważ potrzebne były do odczytania treści zadań (aplikacje do czytania kodów QR). Rozwijali w ten sposób umiejętności korzystania z TIK (technologii informacyjno – komunikacyjnej). Nauczyciele matematyki chcieli również w ten sposób rozbudzić zainteresowanie matematyką, ponieważ zadania były w ujęciu praktycznym. To już tradycja w naszej szkole, która cieszy się dużą popularnością wśród naszych uczniów. Zapraszamy do udziału w zabawie wszystkich uczniów w kolejnym roku szkolnym.

Nauczyciele matematyki

Agnieszka Kogut, Joanna Miś

źródło grafiki:

https://www.canva.com/

https://www.istockphoto.com/pl