Wszyscy uratowani!

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej odbyła się próbna ewakuacja. Cała akcja odbyła się szybko i sprawnie. Uczniowie zostali wyprowadzenia drogami ewakuacyjnymi i spokojnie oczekiwali na instrukcje od służb ratunkowych. Działania ewakuacyjne przeprowadzały jednostki OSP Jerzmanowa i Smardzów oraz PSP Głogów. Do akcji włączyły się również druhny wraz z psami do poszukiwań osób zaginionych z OSP JRS Głogów Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. 
Po przeliczeniu osób znajdujących się na miejscu zbiórki ewakuacyjnej okazało się, że brakuje jednej osoby – dyrektor szkoły, pani Marioli Tuz. Psy od razu podjęły trop. Szybkie przeszukanie pomieszczeń budynku szkoły pozwoliło zlokalizować panią dyrektor – całą i zdrową.
Te ćwiczenia, oraz pokaz sprzętu ratowniczego były niezwykłą lekcją bezpiecznego zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym służbom za sprawne przeprowadzenie akcji oraz dodatkowe atrakcje zorganizowane dla naszych uczniów i nauczycieli 🙂