Wycieczka po terenach leśno-łąkowych klas 1a i 1b

27 maja klasy pierwsze wybrały się na lekcję przyrody na pobliskie tereny leśno–łąkowe.

W trakcie wycieczki przewodnik – Pan Tomasz Czyż omówił, jakie elementy składają się na ekosystem stawu. Opowiedział nam o roli stawu w środowisku – retencja wody, siedlisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Obserwowaliśmy rośliny wodne, takie jak rzęsa wodna, tatarak oraz pałka wodna. Zaobserwowaliśmy różne organizmy wodne – kijanki, żaby i owady wodne. Wędrując przez łąkę, rozpoznawaliśmy różne gatunki roślin wiosennych, m.in. stokrotki, mniszki lekarskie, koniczynę, mak polny, oraz chabry.

Omówiliśmy znaczenie tych roślin dla ekosystemu oraz ich wykorzystanie w tradycji i medycynie ludowej. Obserwowaliśmy różne gatunki ptaków leśnych i łąkowych. Udało nam się usłyszeć m.in. skowronka. Na zakończenie wycieczki Pan Tomek przygotował dla nas ognisko. Dzieci samodzielnie piekły kiełbaski, ucząc się zasad bezpieczeństwa przy ognisku.

Spędziliśmy czas na świeżym powietrzu, rozmawiając o wrażeniach z wycieczki i integrując się jako grupa. 

Wycieczka była bardzo udana i pełna wrażeń. Dzieci miały okazję w praktyczny sposób poznać różne elementy przyrody, zobaczyć jak wygląda staw i jego mieszkańcy, rozpoznać wiosenne rośliny łąkowe i polne oraz zaobserwować ptaki w ich naturalnym środowisku. Ognisko z pieczeniem kiełbasek stanowiło miłe zakończenie, promując jednocześnie zasady współpracy i bezpieczeństwa.