WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z WYNIKAMI Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Informujemy, że zaświadczenia z wynikami z egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w sekretariacie szkoły 8 lipca od godziny 9.00.