Wysokość opłaty za obiady X.2022 r.

Opłata za obiady w miesiącu:

 październik  2022 r.

wynosi    100,00 zł   (20 dni x 5,00 zł)

 

Płatność wyłącznie na konto do dnia 10.10.2022 r.

Numer konta  77 86460008 0000 0600 2118 0001

(w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

 

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY!