Wystawa „Legnica przed i po II wojnie światowej”

W marcu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej mieli okazję poznać historię Legnicy utrwaloną na starych fotografiach. Na korytarzach szkolnych pojawiła się wystawa ukazująca miasto przed i po I wojnie światowej. Młodzież z zainteresowaniem oglądała miejsca, które znają, porównywała ich obecny wygląd z tym sprzed lat. Plansze edukacyjne zostały udostępnione szkole dzięki współpracy z Dolnośląskim Klastrem Edukacyjnym. Mamy nadzieję, że oglądanie wystawy umili naszym uczniom czas na przerwach śródlekcyjnych i pozwoli na odpoczynek po zajęciach szkolnych. Koordynatorem szkolnym wystawy jest pani Barbara Tuczyńska.