XXI POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 2022 – ETAP MIĘDZYSZKOLNY

W dniach 4 – 12 maja odbyły się przesłuchania online wierszy przesłanych do II etapu XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego uczniów klas I – III. Organizatorem konkursu był Powiatowy Ośrodek Doradztwa  Metodycznego w Głogowie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej.

Do konkursu przystąpiło 24 uczniów ze szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego.

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz  rozwijanie talentów recytatorskich.

Każdy recytator był oceniany pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu, pamięciowego opanowania tekstu,  kultury słowa oraz wyrazu artystycznego. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i prezentowali wysoki poziom. Zmagania uczniów oceniali jurorzy.

Skład komisji konkursowej:

Urszula Lewocka – nauczyciel, bibliotekarz, Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie, przewodnicząca jury,

Wioletta Ziemińska – doradca metodyczny języka polskiego,

Justyna Turz- przedstawiciel Urzędu Gminy Jerzmanowa,

Aneta Wasiluk- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej

Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

 

Po wysłuchaniu recytacji wierszy wszystkich uczniów, biorących udział w konkursie, jury oceniło i wyłoniło  laureatów  w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  • w kategorii klas pierwszych:

I miejsce  –   Paulina Ancygier (Szkoła Podstawowa w Grębocicach )

II miejsce –  Lena Pindel (Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej)

III miejsce –  Zuzanna Woś (Szkoła Podstawowa w Jaczowie)

  • w kategorii klas drugich:

I miejsce  –   Kacper Grombik (Szkoła Podstawowa w Grębocicach)

II miejsce –  Aleksander Worobiew  (Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej)

III miejsce –  Paulina Lichodziejewska ( Szkoła Podstawowa w Rzeczycy)

  • w kategorii klas trzecich:

I miejsce  –   Szymon Skalecki (Szkoła Podstawowa w Grębocicach)

II miejsce –  Julia Stec (Szkoła Podstawowa w Nielubii)

III miejsce –  Sabina Glińska (Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Jerzmanowa – Pana Lesława Golbę.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów. Wychowawcom i Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie.

 

Zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród w Powiatowym Konkursie Recytatorskim

uczniów klas 1-3

 

Serdecznie zapraszam wszystkich uczestników konkursu  wraz ze szkolnymi koordynatorami  na uroczyste  wręczanie dyplomów i upominków.

Wydarzenie to odbędzie się 20 maja o godzinie 10.00  w  budynku Szkoły Podstawowej
w Jerzmanowej.

 

Janeta  Białek – koordynator II etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
(SP w Jerzmanowej)