XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski

W dniach 4 – 12 maja odbyły się przesłuchania online wierszy przesłanych do II etapu XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego uczniów klas
1-3Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie.

Do konkursu przystąpiło 24 uczniów ze szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego.

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz rozwijanie talentów recytatorskich.

Każdy recytator był oceniany pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu, pamięciowego opanowania tekstu, kultury słowa oraz artystycznego wrażenia. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i prezentowali wysoki poziom. Zmagania uczniów oceniali jurorzy. Kordynator konkusu Pani Janeta Białek oraz Aneta Wasiluk

Po wysłuchaniu wierszy młodych artystów, jury w składzie

§     Urszula Lewocka- nauczyciel, bibliotekarz, przewodnicząca jury

§     Wioletta Ziemińska – doradca metodyczny języka polskiego

§     Justna Tórz – przedstawiciel Urzędu Gminy w Jerzmanowej

§     Aneta Wasiluk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, szkolny doradca zawodowy

§     Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej,

przyznało miejsca w następujących kategoriach:

§     w kategorii klas pierwszych:

I miejsce – Paulina Ancygier (Szkoła Podstawowa w Grębocicach)

II miejsce – Lena Pindel (Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej)

III miejsce – Zuzanna Woś (Szkoła Podstawowa w Jaczowie)

§     w kategorii klas drugich

I miejsce – Kacper Grombik (Szkoła Podstawowa w Grębocicach)

II miejsce – Aleksander Worobiew (Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej)

III miejsce – Paulina Lichodziejewska (Szkoła Podstawowa w Rzeczycy)

§     w kategorii klas trzecich

I miejsce – Szymon Skalski (Szkoła Podstawowa w Grębocicach)

II miejsce – Julia Stec (Szkoła Podstawowa w Nielubi)

III miejsce – Sabina Glińska (Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  dyplomy oraz nagrody ufundowane i osobiście wręczone przez Wójta Gminy Jerzmanowa – Pana Lesława Golbę. Wszystkim uczestnikom gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów. Rodzicom i wychowawcom dziękujemy za wsparcie.