Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

REGULAMIN REJONOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Czyste powietrze – krajobraz pełen zieleni”. 

 O tym, że oddychanie czystym powietrzem jest ważne dla funkcjonowania naszego organizmu nie trzeba nikogo przekonywać. Na istotę tego problemu wskazuje chociażby fakt, iż ustanowiony został Dzień Czystego Powietrza, który obchodzony jest każdego roku 14 listopada. Dlatego warto zastanowić się, co możemy zrobić dla naszego zdrowia i ochrony środowiska, ponieważ czyste powietrze to podstawa i dobro, które powinniśmy chronić.

Organizatorem konkursu jest Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica oraz Młodzieżowe Centrum Kultury w ramach realizacji „Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Miasto Legnica” 

Cele konkursu
*   prezentowanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki

*   zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat ochrony środowiska i dbania o jakość. powietrza w gospodarstwach domowych i naszym otoczeniu.

Kategorie wiekowe
* 7 – 9 lat
* 10 – 12 lat
* 13 i więcej lat 
 
Temat konkursu

„Czyste powietrze – krajobraz pełen zieleni”- przedstawienie krajobrazu miast  i wsi,  pełnych  zieleni  z odnawialnymi źródłami  energii.  Ekologicznymi  samochodami,  z  dobrze rozwiniętą,  bez emisyjną  komunikacją  publiczną, mieszkańcami poruszającymi się na rowerach, hulajnogach i  tym podobnych środkach transportu. 

Aktywne spędzanie czasu wolnego, zarówno w mieście jak i poza nim. Dbanie o czyste powietrze w każdym miejscu i czasie.

 Technika i format

*   prace płaskie (nie dopuszczane są prace przestrzenne i z gliny)

*   format  A4 – A2 (prace mniejsze lub większe nie będą oceniane)
*   prace nie mogą zawierać gotowych elementów
*   prace nie mogą być oprawione, rolowane ani składane.

 

Do prac należy obowiązkowo dołączyć:
– Załącznik nr 1 – metryczka, podpisana zgoda i klauzula informacyjna (trwale zamocowana na pracy)
– Załącznik nr 2 – lista uczestników, oświadczenie nauczyciela/opiekuna/rodzica
Termin składania prac:  25 października 2022-do p. A. Wasiluk, p. J. Białek (klasy 1-3) lub p. B. Janowskiej (od kl.4) oraz p. M. Kałamajki (klasy 5-7). Po tym terminie złożone prace wysyłamy do Organizatora.