Zasada efektywnej nauki zdalnej – zielona przerwa w nauce