Znają się na bezpieczeństwie!

Laureaci etapu regionalnego konkursu „Bezpieczny KRUSnal” wzięli udział w finale wojewódzkim projektu. 10 grudnia w Rudnej trzydzieścioro uczniów walczyło o jak najlepsze miejsca i bardzo atrakcyjne nagrody. Podstawowym celem konkursu było upowszechniaie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w środowisku wiejskim oraz zapoznanie dzieci z bezpiecznym zachowaniem na obszarach leśnych. W pierwszym etapie konkursu w szranki stanęło ok. 500 uczniów w z terenu działania Placówki Terenowej w Polkowicach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Oliwia Malczyńska oraz Mateusz Knihnicki pomyślnie przeszli etap regionalny i dzielnie walczyli w finale. Mateusz uzyskał wyróżnienie specjalne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody. Dodatkową atrakcją były warsztaty ceramiczne oraz tkackie, w których mogli uczestniczyć po napisaniu testu oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu OSP Rudna. 
Konkurs okazał się niezwykle trudny, ale za to bardzo pouczający. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.
Szkolnym koordynatorem konkursu była pani Barbara Tuczyńska.