Realizowany Program

FUNDACJA POLSKA MIEDŹ WSPARŁA PROJEKTY GMINY JERZMANOWA – POWSTAJE NOWOCZESNA PRACOWNIA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEZRMANOWEJ

Gmina Jerzmanowa pozyskała środki finansowe na realizację projektu „Wyposażenie placówek oświatowych Gminy Jerzmanowa filarem efektywnej pracy dydaktyczno-wychowawczej”. Całkowity koszt projektu wynosi 132.842 zł. Fundacja Polska Miedź przeznaczyła na ten projekt 110.500zł. Jak wskazuje Wójt Lesław Golba „ Powiększający się z roku na rok katalog zadań oświatowych i obligatoryjnych wydatków oświatowych powoduje, że obszar wyposażenia placówek w pomoce dydaktyczne pozostaje obszarem wysoce niezaspokojonym. Uzyskana pomoc pozwoli na doposażenie istniejącej bazy w nowoczesny sprzęt komputerowy, ergonomiczne meble, atrakcyjne pomoce dydaktyczne co jest właściwie podstawą dla dalszej pracy. Będzie to trwały i zasobniejszy „zastrzyk” dla naszych jednostek”.

W ramach tego projektu zaplanowano organizację nowoczesnej pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej. Z niecierpliwością czekamy na przekazanie sprzętu komputerowego, mebli oraz pomocy dydaktycznych, które z pewnością przyczynią się do urozmaicenia i uatrakcyjnienia prowadzonych w niej zajęć.

Kordynator projektu
Dominika Szumińska