Realizowany Program

Miedziana Szkoła Matematyczne kl. II-III

W okresie od 20 września do 6 grudnia uczniowie klas II i III uczestniczyli w projekcie „Miedziana Szkoła Matematyczna”. Spotkaliśmy się raz w tygdniu na 90 minut. Celem projektu było rozbudzenie w dzieciach zainteresowania matemtyką oraz rozwijanie umiejętności analizy, wyobraźni przestrznnej i logicznego myślenia. W ramach zajęć uczestnicyuczyli się jak wykorzystywać matematykę w działaniach praktycznych. W czasie zajęć dzieci miały mozliwość korzystania z pomocy dydaktycznych ufundowanych przez Fundację KGHM.