EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Szanowni Uczniowie i Rodzice Uczniów klas VIII

Przed Wami podsumowanie ośmiu lat ciężkiej pracy. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a uzyskanie wysokiego wyniku otwiera przed Wami nieograniczone możliwości spełnienia Waszych planów związanych z dalszą edukacją.

Termin podstawowy egzaminu:

16.06.2020r. godz. 9:00 – język polski; czas trwania 120 minut, egzamin w warunkach dostosowanych czas                                                                 wydłużony do 180 minut,

17.06.2020r. godz. 9:00 – matematyka: czas trwania 100 minut, egzamin w warunkach dostosowanych czas                                                                 wydłużony do 150 minut,

18.06.2020r. godz. 9:00 – język obcy nowożytny: czas trwania 90 minut, egzamin w warunkach dostosowanych                                                           czas wydłużony do 135 minut,

Termin dodatkowy dla uczniów, którzy nie przystapili do egzaminu w terminie podstawowym: 07-09 lipca 2020r.

Wyniki: do 31.07.2020r,

 

Organizacja egzaminu:

 • Uczniowie miejscowi przychodzą do Szkoły o godz. 8:45,
 • Uczniowie dojeżdżający zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej,
 • Na terenie Szkoły do momentu wejścia do sali egzaminacyjnej i w autobusie szkolnym obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa,
 • Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły maskotek oraz urządzeń telekomunikacyjnych,
 • Przed i po egzaminie obowiązuje zakaz gromadzenia się zdających, minimalny odstęp to 1,5 m,
 • Szkoła nie zapewnia zdającym wody, w związku z powyższym zdający mogą mieć ze sobą w czasie egzaminu butelkę z wodą,
 • Obowiązuje zakaz komunikowania się podczas egzaminu z innymi zdajacymi,
 • Zdający powinni mieć ze sobą zapasowy długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem,
 • Szkoła nie zapewnia zdającym przyborów do pisania,
 • Losowania miejsc podczas egzaminu dokonują członkowie Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu.

Szczegółowe procedury w załączeniu:

Egzamin-wytyczne-2020

 

Harmonogram jazdy autobusu szkolnego:

Gaiki (przystanek na srzyżowaniu) – 7:40

Gaiki szkoła – 7:42

Potoczek – 7:45

Bądzów – 7:50

Kurów Mały – 8:00

Smardzów – 8:10

Kurowice – 8:30

Modła – 8:32

Łagoszów Mały – 8:36

 

Powrót po zakończonych egzaminach w następującej kolejności:

 • Gaiki, Potoczek, Bądzów,
 • Kurów Mały,
 • Smardzów,
 • Kurowice, Modła, Łagoszów Mały,
 •  

Życzymy wszystkim powodzenia

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej