KWARANTANNA I IZOLACJA – EMOCJONALNE WSPARCIE DLA DZIECI

Drodzy Rodzice

Znaleźliśmy się ponownie w trudnej sytuacji pandemicznej.

Coraz więcej osób wśród naszych bliskich i znajomych przebywa na kwarantannach

i w izolacjach domowych.

RODZICU :

– rozmawiaj ze swoim dzieckiem o jego obawach i lękach,

– wyjaśniaj co to jest kwarantanna i izolacja (wiadomości znajdziesz na stronie www.gov.pl)

– rozmawiaj ze swoim dzieckiem o ważności izolowania osób w celu zapewnienia

bezpieczeństwa nas wszystkich, tym samym dbajmy o bezpieczeństwo i komfort psychiczny uczniów

powracających z kwarantanny lub izolacji,

– nie dopuść, aby Twoje dziecko piętnowało osoby będące w tej sytuacji

 

Szanujmy się, wspierajmy wzajemnie, okazujmy serce drugiej osobie. Będzie nam łatwiej żyć i zmagać się  z problemami jakie nas w ostatnim czasie dotykają

 

Życzymy zdrowia – pedagog i psycholog szkolny