niedziela - 3 grudnia 2023
Najbliższe wolne dni
niedziela - 3 grudnia 2023
Najbliższe wolne dni
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Anna Paryż

język angielski, wychowawca kl. VIb