sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Anna Paryż

język angielski, wychowawca kl. Vb