sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24

mgr Edyta Warowna

pedagog szkolny, terapia BIOFEEDBACK, WDŻ, metoda Warnkego