Prace plastyczne uczniów klasy 1a i 1b. Podczas zdalnego nauczania dzieci systematycznie pracowały :-)