WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Szanowni Państwo

Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 w okresie 09-14 kwietnia 2020r. odbywać się będzie wiosenna przerwa świąteczna i w tym okresie nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze.
Oznacza to, że w tych dniach nauczyciele nie będą łączyli się z uczniami online oraz nie będą przekazywali materiałów dla uczniów .

Z poważaniem

Mariola Tuz – Dyrektor Szkoły