ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH

SZANOWNI RODZICE

Informuję, że decyzją Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego z dnia 11 marca 2020r. od 12 do 25 marca 2020r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich jednostkach systemu oświaty.

W związku z powyższym informuję, że w dniach 12-13 marca 2020r. Szkoła będzie organizowała zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym nie zostanie zapewniona opieka przez rodziców, natomiast w okresie 16 – 25 marca 2020r. Szkoła zostanie zamknięta.

Apel Ministra Zdrowie : Ogromny i gorący apel do wszystkich: to nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech, gdzie młodzież wychodziła do klubów. To jest czas kwarantanny społeczeństwa – zaapelował Łukasz Szumowski

Z poważaniem

Mariola Tuz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej