poniedziałek - 8 sierpnia 2022
Najbliższe wolne dni
poniedziałek - 8 sierpnia 2022
Najbliższe wolne dni

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 021.1.2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej

dzień 07 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi.