Jak zrobić coś dobrego dla innych?

Empatia to umiejętność zrozumienia  ludzi oraz zdolność odczuwania ich uczuć i emocji, a więc współodczuwania. To także umiejętność obdarzania kogoś pełną uwagą i obecnością. Gdy jesteśmy empatyczni, potrafimy lepiej zrozumieć innych, ich zachowanie i sytuację. Żeby pomagać mądrze musimy choć na chwilę „wejść” w sytuację i potrzeby innych osób.

Uczniowie klasy 2b i 2c wraz z wychowawcami i opiekunami  w ramach projektu Uniwersytetu dzieci, uczestniczyli w takiej lekcji tolerancji.  Jak zrobić coś dobrego dla innych? Jakie kroki podjąć, żeby działania odpowiadały na potrzeby drugiego człowieka?  Te i inne hasła, związane z ideą wolontariatu, maluchy usłyszały w filmie. Pracując w zespołach, mieli okazję rozwinąć swoją empatię oraz wrażliwość społeczną. Poprzez działania w grupach, uczyli się współpracy w grupie. Dostrzegli, iż każdy człowiek ma w sobie potencjał do czynienia dobra dla innych. Bo przecież pomagać ludziom można na wiele sposobów i niekoniecznie musi to być pomoc pieniężna. Czasami wystarczy jakaś dobra rada, wsparcie psychiczne, przekazanie dobrej drogi życiowej komuś. Lekcja ta, szybko minęła, dzieci nie mogą doczekać się kolejnej.