Odpłatność za obiady I.2022 r.

Wysokość wpłaty za obiady za m-c I.2022 r. wynosi 72,75 zł (15 x 4,85).  Wpłata na konto: 77 8646 0008 0000 0600 2118 0001 do dnia 15.01.2022 r. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.