niedziela - 3 grudnia 2023
Najbliższe wolne dni
niedziela - 3 grudnia 2023
Najbliższe wolne dni

OPŁATA ZA OBIADY III.2023 r.

Opłata za obiady w miesiącu:

 marzec  2023 r. wynosi 115,00  zł   (23 dni x 5,00 zł)

 

Płatność za obiady do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, wyłącznie na konto:

Numer konta  77 86460008 0000 0600 2118 0001

(w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Płatność za obiady proszę uregulować do dnia 10.03.2023 r.

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY!