Uroczyście o Świętach Majowych

Dnia 28 kwietnia 2023r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Oczywiście 2 maja Święto Flagi Państwowej, to również istotne wydarzenie dla naszego kraju. Aby upamiętnić te doniosłe fakty w historii Polski, uczniowie pod opieką pani Magdy Matylek przygotowali montaż słowno-muzyczny w formie relacji wydarzeń o patriotycznej wymowie. Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano także historię konstytucji oraz prezentację osób, które czynnie zapisały się w historii. Było to również okazją do przypomnienia uczniom ważnych faktów z historii Polski. Nie zabrakło także uroczystego zaśpiewania Mazurka 3Maja, którego zaśpiewali uczniowie klas drugich. Wraz z wychowawcami zostali przygotowani dobrze, aby również czynnie uczestniczyć w uroczystości. Po zakończeniu programu, głos zabrała jeszcze Pani Dyrektor Mariola Tuz wspominając wydarzenia z kart historii jednocześnie dziękując uczniom za piękne zaprezentowanie utworów literackich i muzycznych, a także nauczycielom przygotowującym apel. Podsumowaniem tej uroczystości było wystąpienie Wójta Pana Lesława Golby, który na ręce Dyrekcji wręczył dla szkoły symbol narodowy- flagę państwową. Pani Dyrektor oraz Pan Wójt życzyli wszystkim, przeżywania w miłej atmosferze, chwil patriotycznych związanych ze świętami majowymi.