WARSZTATY DLA KLAS II i V W RAMACH WSPÓŁPRACY Z CENTRUM PROFILAKTYKI W KRAKOWIE

4 kwietnia w naszej szkole odbyły się warsztaty prowadzone przez Pana Daniela Nowickiego z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa.

Uczniowie klasy II brali udział w warsztatach, których tematyka dotyczyła agresji i przemocy rówieśniczej, a także konstruktywnych metod radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Tego samego dnia uczniowie klas V uczestniczyli w warsztatach na temat agresji słownej, których celem było nabycie umiejętności skutecznej komunikacji bez wulgaryzmów i wypracowania asertywnej postawy wobec osoby stosującej przemoc werbalną.

Dziękujemy za dawkę wiedzy i pozytywnej energii!

 

                                                                                                  Koordynator: Karolina Pisarska