WYJAZD UCZNIÓW KLAS DRUGICH DO KOPALNI KGHM ODDZIAŁU ZG LUBIN

Uczniowie klas drugich wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w ciekawej wycieczce. 28 lutego 2020 r. wybrali się do Kopalni ZG Lubin, gdzie zwiedzali szereg pomieszczeń pracowniczych. Mieli okazję zobaczyć, jaką drogę pokonuje pracownik dołowy od momentu wyjścia z autobusu, do momentu zjazdu pod ziemię. Uczniowie mogli zobaczyć, w jakich warunkach górnicy przygotowują się do rozpoczęcia pracy. Na początku uczniowie przeszli przez biuro przepustek, gdzie każdy pracownik kopalni legitymuje się przepustką pracowniczą, dzięki  której wchodzi na zakład. Zobaczyli łaźnie górniczą, czyli miejsce przebierania się górników w ubrania robocze; tam górnicy przygotowują się do rozpoczęcia zmiany. Następnie Lampownie – punkt pobierania lamp górniczych i aparatów ucieczkowych. W Lampowni widzieli miejsce, gdzie każdy górnik musi pobrać osobistą lampę i aparat ucieczkowy, które są niezbędne do zjazdu pod ziemię. Pracownicy, którzy oprowadzali grupę, opowiedzieli dzieciom, jak ważne są to rzeczy, do czego służą i dlaczego bez tego, żaden górnik nie może rozpocząć pracy. Wspominali również o tym, że pracownicy biorąc ten sprzęt muszą pozostawić swoją markę – czyli indywidualny numer, który jest znakiem rozpoznawczym i na jego podstawie prowadzona jest ewidencja zjazdów i wyjazdów. Kolejnym punktem była wieża szybowa oraz tzw. „klatka”, gdzie górnicy zjeżdżają na dół pod ziemię. Miejsce to wzbudziło ogromne zainteresowanie i wywołało lawinę pytań ze strony dzieci.  Pod ogromnym wrażeniem były dzieci, kiedy weszliśmy do dyspozytorni, pomieszczenia, wraz z urządzeniami sygnalizującymi przebieg prac na określonych stanowiskach oraz umożliwiających porozumiewanie się, wydawanie odpowiednich dyspozycji. Na monitorach grupa zobaczyła na żywo, jak wygląda ciężka praca górnika i maszyn, które są niezbędne w kopalni. Panowie pokazali nam jakie możliwości mają i co mogą zrobić, kiedy jest jakieś zagrożenie.

W Kopalnianej Stacji Ratownictwa Medycznego spotkali się z ratownikiem, który pokazał sprzęt używany w czasie wypadku pod ziemią. Końcowym etapem wycieczki  było oglądanie filmu o ciężkiej pracy górników i o maszynach, jakimi posługują się oni pod ziemią. Maluchy z zaciekawieniem obejrzały film i wysłuchały opowieści pracownika.

Na zakończenie wszyscy otrzymali drobne upominki i słodycze, a w ramach podziękowania za wycieczkę uczniowie, wręczyli wykonane na tę okazję PODZIĘKOWANIE za serdeczną i ciekawą lekcję orientacji zawodowej. Było to  niezwykłe przeżycie dla wszystkich. Wycieczka ta uświadomiła, jak ważna i trudna jest praca górnika i z jak ogromnym zagrożeniem się wiąże.

Wycieczkę zorganizował i wspierał P. Mirosław Rabenda – rodzic uczennic z klasy drugiej z naszej szkoły.

Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji Zakładów Górniczych LUBIN  – za umożliwienie nam wejścia na teren zakładu i pokazanie nam pracy górniczej.