LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – STYCZEŃ 2023

#LaboratoriaPrzyszłości

Program „Laboratoria Przyszłości” w styczniu to kolejna porcja zajęć z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. Zajęcia lekcyjne są atrakcyjne dla uczniów i doskonalą szereg umiejętności z podstawy programowej.

  1.  Klasa 3a – Niesamowity park rozrywki. – Podczas zajęć doskonaliliśmy proces projektowania. Uczniowie układali w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności; tworzyli polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu; programowali wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych , współpracowali ze sobą, wymieniali się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię; posługiwali się udostępnioną im technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;
  2. Klasy 3b – Świat klocków. Budowanie w grupach dowolnych budowli. Łączenie budowli w jedną. Wdrażanie do zgodnej współpracy uczniów. Wykorzystanie klocków MEGFORMERS
  3. Klasa 1a i 1b – Usprawnianie drobnych ruchów ręki piszącej ułożonej w pozycji do pisania poprzez rysowanie szlaczków o charakterze literopodobnych – projektowanie piórnika Canvas Pencil Bags. Dnia 9.01.2023r. Klasa 1a wykonywała projekt piórnika według własnego pomysłu korzystając z narzędzi zakupionych w ramach laboratoriów przyszłości COLORATIONS CANVAS PENCIL BAGS. 
  4. Klasa 1a i 1b – Magiczny czas świąt. Tworzenie konstrukcji z klocków klik-klak. Uczniowie tworzyli według własnego pomysłu budowle związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Został wykorzystany sprzęt z laboratoriów przyszłości.
  5. Klasa 2b – „Mali odkrywcy”-dokonywanie obserwacji mikroskopowych z użyciem mikroskopów Delta. Jak postępować aby nie chorować. Uczniowie znają podstawowe przyrządy przyrodnika, potrafili je zastosować, wymieniali podstawowe elementy mikroskopu. Poznali cechy przyrody ożywionej. Zobaczyli i omówi dlaczego ważne jest mycie rąk i owoców, wiedzą jak dbać o zdrowie na podstawie higieny swojej i otoczenia. Na podstawie instrukcji z karty pracy, pod kontrolą i z pomocą nauczyciela uczniowie w grupach 23 osobowych wykonywali obserwacje różnych próbek, m.in. próba zobaczenia w powiększeniu kropli zanieczyszczonej wody, liści, kawałki włosa, próbki bakterii, itp. Celem zajęć było zaspokojenie ciekawości poznawczej, zapoznanie się z budową mikroskopu, jego zastosowaniem, obserwacji w różnych powiększeniach oraz obserwacji otoczenia powiązanych o dbanie o zdrowie.
  6. Koło przyrodnicze – uczniowie wykorzystali mikroskopy do obserwacji preparatów roślinnych i zwierzęcych.
  7. Koło Przyjaciół Wiedzy – W czasie zajęć koła przyjaciół wiedzy uczniowie klas II stworzyli piękne kompozycje z koralików zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Stworzone przez uczniów dzieła mogą być wspaniałym prezentem dla bliskiej osoby.