PRELEKCJA POLICJI DLA KLAS IV

Uczniowie naszej szkoły dnia 30.03.2023 r. spotkali się z profilaktykami z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Mundurowi przeprowadzili prelekcje dla uczniów klas IV a i IV b.  

Podczas spotkania policjantka realizująca zagadnienia z profilaktyki społecznej rozmawiała z uczniami na temat rodzajów przemocy stosowanej względem rówieśników w szkole oraz jej prawnych konsekwencji. W spotkaniu wzięło udział 46 uczniów klas 4. Organizatorem spotkania była szkolna pedagog – Edyta Warowna. 

W pierwszej części spotkania prowadząca wspólnie z uczniami ustaliła czym tak naprawdę jest przemoc i agresja oraz jak możemy podzielić te zjawiska. Uczniowie zdają sobie sprawę z tego, że przemoc to nie tylko jej fizyczny aspekt. Częściej można spotkać się z przemocą psychiczną – zarówno werbalną jak również tą bez użycia słów. Szybko ustalono również, że z przemocą tak naprawdę możemy spotkać się wszędzie. Nie znaczy to jednak, że należy się jej obawiać. Celem spotkania było ustalenie jak radzić sobie w sytuacji, gdy stajemy się celem agresora, a w sytuacji, gdy jesteśmy świadkiem agresywnego zachowania, jak możemy pomóc ofierze ataku. Jest to bardzo ważne, ponieważ bierne przyglądanie się przemocy i obojętność na krzywdę ofiary oznacza akceptację takich negatywnych zachowań. Ponadto w analogicznej sytuacji, gdyby to na nas skupiła się uwaga agresora, chcielibyśmy aby świadkowie nam pomogli. Dlatego podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się tego do jakich osób i instytucji mogą się zgłosić w przypadku wystąpienia problemu przemocy i agresji oraz jakie są konsekwencje prawne zachowań niepożądanych. 

Jak radzić sobie z przemocą rówieśniczą: 

  1. Podczas przerw staraj się przebywać w bezpiecznym miejscu w szkole, w towarzystwie kolegów i nauczycieli. Sprawca nie lubi świadków.
  2. Jeśli spotka cię coś złego w szkole, natychmiast poinformuj o tym nauczycieli i rodziców.
  3. W trudnej sytuacji proś o pomoc i wsparcie, nie obawiaj się prosić o pomoc postronnych osób.
  4. W kontakcie ze sprawcami przemocy zachowuj się pewnie i spokojnie. Powiedz wprost, że nie życzysz sobie takiego traktowania.
  5. Jeśli sprawcy grożą Ci lub namawiają do czegoś, czego nie chcesz zrobić, niezwłocznie poinformuj o tym dorosłego.
  6. Pamiętaj, każdy ma prawo do równego traktowania, bez względu na wiek, wygląd, zainteresowania, pochodzenie czy wyznanie.