LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W roku szkolnym 2021/2022  nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. 

Jest to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” został zakupiony sprzęt w postaci:

 

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W RAMACH PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI